November 8

Անհատական պլան

Անուն, ազգանուն –Գոռ Շաշիկյան

Դպրոց, դասարան –Արևմտյան դպրոց 3.3 դասարան

Երկարօրյա ծառայություն – հաճախում եմ

Ինչպե՞ս եք գալիս դպրոց և ինչպե՞ս եք վերադառնում տուն (բնակվում եմ դպրոցին մոտիկ, օգտվում եմ դպրոցի երկկողմանի/միակողմանի տրանսպորտից, ծնողներս են բերում դպրոց) –երթուղայինով

Տանը լրացուցիչ անելու աշխատանքներ ընտրու՞մ եք – այո

Ընտրությամբ գործունեության խումբ –երաժշտություն

Լրացուցիչ խմբակների (պար, լող, կարատե, կիթառ… ) հաճախու՞մ եք, նշե՛ք վայրը – չեմ հաճախում


Posted November 8, 2021 by gorshashikyan in category Uncategorized

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*